Vrienden van de Heksenwaag

 

‘Museum De Heksenwaag’ in Oudewater is ook uniek omdat wij werken zonder overheidssubsidie. Zelfwerkzaamheid is onze kracht. Enthousiaste vrijwilligers, vrienden en sponsoren helpen ons daarbij. Want zonder deze extra hulp kunnen we de service en plezier voor bezoekers niet optimaal blijven bieden.

Extra vrienden en sympathisanten zijn daarom hard nodig. Mensen die ons een goed hart toedragen en willen steunen. Door een eenmalige of periodieke gift. Omdat wij de ANBI-status hebben kunt u mogelijk gebruik maken van fiscale voordelen. Desgewenst zenden wij u graag alle informatie hiervoor.

Wij willen onze vriendenkring graag fors uitbreiden.

Daarom vragen wij u ‘Vriend’, ‘Donateur’ of ‘Weldoener’ van ons museum te worden. Zo’n vriendenclub, het ‘Heksenwaaggilde’, zou een geweldige stimulans betekenen om ook in de 21e eeuw de roem van de Oudewaterse ‘Heksenwaag’ te blijven uitdragen.

Als Vriend, Donateur of Weldoener weet u zich nauw verbonden met ‘Museum de Heksenwaag’ in Oudewater en helpt u ons in het creëren van draagvlak voor en het verkrijgen van extra financiële middelen voor onze activiteiten en ambities.

Dit kan op verschillende manieren:

 

  • u kunt ‘Vriend’ van ‘Museum de Heksenwaag’ worden door een eenmalige bijdrage van € 25,00 om daardoor de Heksenwaag financieel gezond te houden. U ontvangt daarvoor het certificaat van ‘Vriend’ van ‘Museum de Heksenwaag’.
  • u kunt op een structurele manier financieel bijdragen aan het behoud en versterking van ‘Museum de Heksenwaag’ door ‘Donateur’ te worden. Een jaarlijkse donatie kan € 25,00; € 50,00 of €……zijn. U ontvangt daarvoor het certificaat van ‘Donateur’ van Museum “De Heksenwaag”.
  • u kunt ook een notariële akte van schenking op laten maken. Wanneer uw jaarlijkse schenking € 150,00 of hoger is met tenminste een looptijd van 5 jaar, neemt ‘Museum de Heksenwaag’ de kosten van de notaris voor haar rekening. Zo geeft uw schenking u tevens een belastingvoordeel. U ontvangt daarvoor – naast de notariële akte - het certificaat van ‘Weldoener’ van ‘Museum de Heksenwaag’
  • In het jaarlijks verslag van Stichting De Heksenwaag – dat iedere Vriend, Donateur of Weldoener uiteraard ontvangt - zal verantwoording van de besteding van de gelden worden gegeven. 
  • Doe mee en steun Museum de Heksenwaag in Oudewater!
  • Meldt u aan via info@heksenwaag.nl en we nemen contact met u op!