Organisatie

Museumdirecteur/ Waagmeester

Mw. Marieke Lejeune

Assistent Waagmeester :

Mw. Maxine Eling

Bestuur

Mw. Janny van den Hondel - van den Akker, voorzitter

Dhr. Walther Kok, secretaris

Dhr. Gert Sille, penningmeester