Organisatie

Museumdirecteur/ Waagmeester

Drs. Jeanette Blake-Blonk

Museum-medewerkster :

Monika van Doorn

Bestuur 

Walther Kok, voorzitter/secretaris

Gert Sille, penningmeester 

Janny van den Hondel-van den Akker, bestuurslid