Ondervragingsaudio

Ervaar de ondervraging bij een 'heksenproces' en besef dan hoe belangrijk de Oudewaterse Waag was...

Kinderspeurtocht (6-11 jaar) (en ouder(s) om te helpen!)

Ontdek met spiegeltjes en zaklamp de magische wereld der heksen en laat je daarna.....

Museumapp (gratis downloaden in het Museum)

Krijg via je eigen mobieltje een korte toelichting op alle belangrijke punten in het museum

-----------------------------------------------------------------------

Heksenwaag in Oudewater wil op Werelderfgoedlijst

De komende jaren worden spannend voor het Museum de Heksenwaag in Oudewater want het museum moet waarmaken dat het in aanmerking komt voor een plaats op de Unesco-Werelderfgoedlijst. Dat moet lukken! De Waag in Oudewater was immers de enige plaats waar men – omdat er eerlijk werd gewogen – een Certificaet van Weginghe kon krijgen. Daarin stond – gewaarborgd door keizer Karel V -  dat men een normaal gewicht had (en dus geen heks kon zijn).

De Heksenwaag heeft een huisdichter(s)

Op 24 oktober 2015 heeft burgemeester Pieter Verhoeve Martijn Adelmund en Iris Compiet voor 2 jaar geinstalleerd als huisdichter(s) 

van de Heksenwaag. 

Van links naar rechts:Martijn Adelmund, Iris Compiet, Angelique Schipper (actrice), Pieter Verhoeve (burgemeester Oudewater),