Ondervragingsaudio

Ervaar de ondervraging bij een 'heksenproces' en besef dan hoe belangrijk de Oudewaterse Waag was

Kinderspeurtocht (6-11 jaar) (en ouder(s) om te helpen!)

Ontdek met spiegeltjes en zaklamp de magische wereld der heksen

Museumapp (gratis downloaden in het Museum)

Krijg via je eigen mobieltje een korte toelichting op alle belangrijke punten in het museum

-----------------------------------------------------------------------

Vliegende start voor nieuwe medewerkers Heksenwaag

Per 1 januari 2019 is de leiding van museum de Heksenwaag in nieuwe handen. Marieke Lejeune is aangesteld als  directeur/waagmeester van museum de Heksenwaag. Maxine Eling is de nieuwe assistent/waagmeester.
Beiden zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan en hopen dat komend jaar nog meer bezoekers hun weg naar Oudewater weten te vinden.

"Het museum draait goed en en kent mooie bezoekersaantallen" aldus Marieke Lejeune.
"We hebben er enorm veel zin in en zijn vereerd dat we dit mogen doen. Het verhaal van de heksenvervolging is nog altijd boeiend en raakt de actualiteit. Heksen vervolgen doen we niet meer. Maar zoeken naar een zondebok, met de vinger naar elkaar wijzen, discriminatie.... dat is van alle tijden"

Heksenwaag in Oudewater wil op Werelderfgoedlijst

De komende jaren worden spannend voor het Museum de Heksenwaag in Oudewater want het museum moet waarmaken dat het in aanmerking komt voor een plaats op de Unesco-Werelderfgoedlijst. Dat moet lukken! De Waag in Oudewater was immers de enige plaats waar men – omdat er eerlijk werd gewogen – een Certificaet van Weginghe kon krijgen. Daarin stond – gewaarborgd door keizer Karel V -  dat men een normaal gewicht had (en dus geen heks kon zijn).

De Heksenwaag heeft een huisdichter(s)

Op 24 oktober 2015 heeft burgemeester Pieter Verhoeve Martijn Adelmund en Iris Compiet voor 2 jaar geinstalleerd als huisdichter(s) van de Heksenwaag. 

Van links naar rechts:Martijn Adelmund, Iris Compiet, Angelique Schipper (actrice), Pieter Verhoeve (burgemeester Oudewater),