Onderwijs

Wat heeft het museum te bieden ?

Het 'verhaal van de waagmeester' voor voortgezet onderwijs en uitwisselingsprogramma’s waarin je - aangepast aan het niveau - verhalenderwijze wordt meegenomen door drie eeuwen heksenvervolgingen en wat de Heksenwaag daarin heeft betekend. 
De Waagmeester en vrijwilligers vertellen dit verhaal . In verschillende talen mogelijk.

Idem voor basisscholen en klassen uit de onderbouw VO. Ook aan hen wordt een spannend en leerzaam verhaal verteld. 

Het onderwijsprogramma duurt ongeveer een uur en bestaat (desgewenst) uit een interactief gidsverhaal, 3 filmvertoningen van de geschiedenis van Keizer Karel V in Oudewater, Heksenwaan en een Leentje Willems uit Oudewater en een afsluitend leergesprek met de kinderen. Natuurlijk kan (en wil!) iedereen ook gewogen worden om daarna een mooi 'Certificaet van Weginghe' te ontvangen.

Ter ondersteuning van het programma in museum de Heksenwaag is er een lesbrief ontwikkeld. De lesbrief is te downloaden. De handleiding en antwoorden zijn op aanvraag beschikbaar voor docenten.

Het is mogelijk om in de ochtend (nog vóór het museum om 11.00 uur geopend is) met uw klas het museum te bezoeken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met het museum. (info@heksenwaag.nl

- Lesbrief
- Hoe maak je een werkstuk